Backup , archiwizacja i odzyskiwanie danych.

Oferujemy państwu usługi związane z archiwizacją i odzyskiwaniem utraconych danych.

Odzyskiwanie danych Radom

Odzyskiwanie zdjęć

Odzyskujemy utracone dane z dysków twardych i kart pamięci.

Naprawa uszkodzonych plików

Naprawa uszkodzonych plików

Naprawiamy uszkodzone pliki lub foldery uszkodzone bad sectory na dysku.

Instalacja systemów , formatowanie dysków

Instalacja systemu , backup

instalujemy systemy operacyjne oraz oprogramowanie antywirusowe.

Typowe uszkodzenia dysków twardych .

1.Fizyczne uszkodzenie powierzchni talerza dysku lub głowicy .

Uszkodzenia tego typu mogą powstawać na skutek wstrząsów , działania wysokiej temperatury itp.

Najbardziej znaną usterką z tej grupy są tzw. złe sektory ( bad sectors).

2.Uszkodzenia logiki twardego dysku , nie-fizyczne uszkodzenie, ale raczej  problemy w strukturze pliku twardego dysku lub w innych programach, a nie fizycznym sprzęcie.

3.Uszkodzenia oprogramowania układowego,  dysk często niewidoczny w systemie , zawieszanie się podczas detekcji dysku , nieprawidłowa detekcja ( dziwne znaki , znaczki , nieprawidłowa ikona dysku).

4.Wadliwe działanie elektryczne , uszkodzenia PCB ( elektronika , płyta dysku).

5.Uszkodzenia plików na skutek działania złośliwego oprogramowania i wirusów komputerowych.

W każdym z przypadków opisanych w punktach 2-5 podejmujemy stosowne działania mające na celu odzyskanie utraconych danych.

Uszkodzenia opisane w punkcie 1 – każdorazowo wymagana indywidualna konsultacja i oględziny dysku w serwisie.

Oferujemy także odzyskiwanie danych po przypadkowym wykasowaniu lub formatowaniu dysku , działaniu wirusów itp….

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 

Pline przypadki telefon 69118055 lub na adres mailowy

Poniedziałek – Sobota od godziny 8 do 22