Polityka ochrony prywatności

Prywatność.

Szanowny Kliencie, od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/T/D20181000L.pdf

W związku z tym, chcemy poinformować  o zasadach przetwarzania przez firmę P.P.H. “ALTECH” Jarosław Kuna  danych osobowych osób korzystających ze strony oraz o przysługujących  w związku z tym uprawnieniach dla takich usób.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami – polityka ochrony prywatności.

Administratorem danych jest : 

Jarosław Kuna  , 26-600 Radom ul. Kuśnierska 3 tel.48 3671007 .

 

Strona https://altech-radom.com ma wdrożony certfikat bezpieczeństwa SSL. Skrypt strony jest aktualizowany automatycznie          i zawiera wszystkie dostępne najnowsze poprawki . Strona przechowywana jest na profesjonalnym serwerze firmy hostingowej zlokalizowanej w Polsce.

Strona www.altech-radom.com nie gromadzi i nie przechowuje żadnych danych o użytkownikach na stronie. Na dzień dzisiejszy nie mamy zaimplementowanych mechanizmów rejestracji użytkownika w naszym serwisie.Podczas przeglądania , korzystania ze strony nie są zbierane , magazynowane  lub przechowywane żadne informacje o osobach przeglądających , czytających zawartość strony. (dotyczy wszelkich danych typu imię , nazwisko , telefon i innych mogących w sposób pośredni lub bezpośredni identyfikować użytkownika strony). Prowadzone są jedynie bezimienne statysyki np.ilość odwiedzin , odwiedzana strona itp. – bez możliwości identyfikacji konkretnej osoby lub użytkownika.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o prywatność użytkowników strony i w żaden sposób nie zwiększymy naszych uprawnień bez stosownego powiadomienia zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z administratorem Ochrony Danych . Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

zadzwoń !